ČASŤ 1 - ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.

Keď si prezeráte náš obchod, automaticky dostávame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme získali informácie, ktoré nám pomôžu zistiť informácie o vašom prehliadači a operačnom systéme.
E-mailový marketing (ak sa uplatňuje): S vaším súhlasom vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.

ČASŤ 2 - SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?
Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, odoslanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenie nákupu, znamená to, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a použitím len na tento konkrétny účel.
Ak vás požiadame o vaše osobné údaje z vedľajšieho dôvodu, napríklad z marketingových dôvodov, buď vás priamo požiadame o výslovný súhlas, alebo vám poskytneme možnosť povedať nie.

Ako môžem svoj súhlas odvolať?
Ak si to po prihlásení rozmyslíte, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali, na ďalšie zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie vašich údajov, a to tak, že nás kontaktujete na adrese info@jkjanik.com alebo nám pošlete e-mail na adresu
J K Luxury European Products
L. Kogevina 22, Corfu Town, ostrov Korfu, 49100 Grécko

ODDIEL 3 - ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak nám to ukladá zákon alebo ak porušíte naše podmienky používania.

ODDIEL 4 - SHOPIFY

Náš obchod je umiestnený na Shopify. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.
Vaše údaje sa ukladajú prostredníctvom úložiska údajov spoločnosti Shopify, databáz a všeobecnej aplikácie Shopify. Vaše údaje ukladajú na zabezpečený server za firewallom.

Platba:
Ak si na dokončenie nákupu vyberiete priamu platobnú bránu, Shopify uchováva údaje o vašej kreditnej karte. Sú šifrované prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Údaje o vašej nákupnej transakcii sa ukladajú len tak dlho, ako je to potrebné na dokončenie nákupnej transakcie. Po jej dokončení sa údaje o nákupnej transakcii vymažú.
Všetky priame platobné brány dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ktoré spravuje Rada pre bezpečnostné štandardy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover.
Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách naším obchodom a jeho poskytovateľmi služieb.
Ak chcete získať viac informácií, môžete si prečítať aj Podmienky používania služby Shopify alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

ČASŤ 5 - SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, vo všeobecnosti zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše údaje len v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.
Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako napríklad platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť v súvislosti s vašimi transakciami súvisiacimi s nákupom.
V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia spracúvať vaše osobné údaje.
Nezabudnite najmä na to, že niektorí poskytovatelia môžu mať sídlo alebo zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete uskutočniť transakciu, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše údaje môžu podliehať zákonom jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorej sa tento poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.
Napríklad, ak sa nachádzate v Kanade a vašu transakciu spracúva platobná brána so sídlom v Spojených štátoch, vaše osobné údaje použité pri realizácii tejto transakcie môžu podliehať zverejneniu podľa právnych predpisov Spojených štátov vrátane zákona Patriot Act.
Keď opustíte webovú lokalitu nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú lokalitu alebo aplikáciu tretej strany, tieto zásady ochrany osobných údajov ani podmienky používania našej webovej lokality sa na vás už nevzťahujú.

Odkazy
Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať mimo našej stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných webových lokalít a odporúčame vám, aby ste si prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ODDIEL 6 - BEZPEČNOSŤ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané bezpečnostné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zabezpečili, že nedôjde k ich nevhodnej strate, zneužitiu, prístupu k nim, prezradeniu, zmene alebo zničeniu.
Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadna metóda prenosu cez internet alebo elektronického ukladania nie je 100 % bezpečná, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a uplatňujeme ďalšie všeobecne uznávané priemyselné normy.

ČASŤ 7 - SÚBORY COOKIE

Tu je zoznam súborov cookie, ktoré používame. Uviedli sme ich tu, aby ste si mohli vybrať, či chcete súbory cookie odmietnuť alebo nie.
_session_id, jedinečný token, sessionional, Umožňuje spoločnosti Etsy ukladať informácie o vašej relácii (odkazovač, cieľová stránka atď.).
_etsy_visit, neuchováva žiadne údaje, pretrváva 30 minút od poslednej návštevy, používa ho interný sledovač štatistík nášho poskytovateľa webových stránok na zaznamenávanie počtu návštev.
_etsy_uniq, žiadne uchovávané údaje, vyprší o polnoci (vzhľadom na návštevníka) nasledujúceho dňa, Počíta počet návštev obchodu jedným zákazníkom.
cart, jedinečný token, perzistentný po dobu 2 týždňov, Ukladá informácie o obsahu košíka.
_secure_session_id, jedinečný token, trvalý
storefront_digest, jedinečný token, neurčitý Ak má obchod heslo, používa sa na určenie, či má aktuálny návštevník prístup.ČASŤ 8 - VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti aspoň v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili niektorému z vašich maloletých závislých osôb používať túto stránku.

ČASŤ 9 - ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často prečítajte. Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej lokalite. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, budeme vás tu informovať o ich aktualizácii, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne používame a/alebo zverejňujeme.
Ak dôjde k akvizícii alebo zlúčeniu nášho obchodu s inou spoločnosťou, vaše údaje môžu byť prenesené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať výrobky.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak chcete: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať viac informácií, kontaktujte nášho pracovníka pre dodržiavanie ochrany osobných údajov na adrese info@jkjanik.com alebo poštou a:
J K Luxury European Products
[Re: Privacy Compliance Officer]
L. Kogevina 22, Corfu Town, ostrov Korfu, 49100 Grécko